Агроактив ЕООД разполага с тракторна, транспортна и прибираща техника, която му позволява да предостави следните услуги:  • Почвообработки: дълбока оран, дисковане, култивиране, окопаване

  • Агро-химически обработки: торене

  • Растително-защитни обработки : пръскане с наземна техника

  • Прибиране на реколтата: жътва, балиране, косене, силажиране

Слънчоглед:

Отглежда предимно черен маслодаен слънчоглед като изцяло са застъпени хибриди на Syngenta.

Пшеница:

Дружеството отглежда зимна мека пшеница на около 35% от обработваемите площи.

Кориандър:

Отглеждането на тази култура спомага за почистването на площите от някои плевели.

Ечемик:

Дружеството е отглеждало сортовете: "Каскадьор", "Крами", "Ахелой" и "Ванеса".